Mijn schoenenpoets machine

Restitutie- en Retourbeleid

We proberen je bestelling natuurlijk zo snel mogelijk te leveren. De producten komen uit Duitsland en worden met de grootste zorg (hand)gemaakt en verzonden. Daarom vragen we je om tot 20 werkdagen geduld te hebben voordat je kunt schoonmaken. De overgrote meerderheid van de bestellingen wordt (veel) sneller geleverd.

Als je besluit het product binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren, stuur dan een e-mail naar info@mijnschoenpoetsmachine.nl . Wij zijn er dan van op de hoogte dat je wilt retourneren en zullen met je afstemmen hoe dit zal plaatsvinden.

Zie hieronder een ander deel van de algemene voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht:

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil houden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Gebruik de RETURN FORM wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, is hij verplicht dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument moet dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mijnschoenpoetsmachine.nl . Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet de klant het product binnen 14 dagen retourneren; dit gebeurt in overleg met de ondernemer. De consument dient desgevraagd te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 bedoelde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de ondernemer.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product al is terugontvangen door de online verkoper of dat er afdoende bewijs van volledige terugzending kan worden geleverd. Terugbetalingen worden gedaan via dezelfde betalingsmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een andere betalingsmethode.
 3. Als het product beschadigd is door onzorgvuldig gebruik door de consument zelf, vervalt het herroepingsrecht.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit moet gebeuren voordat de koopovereenkomst wordt gesloten.

Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 5. voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
De waardering van mijnschoenpoetsmachinenl.webshopapp.com bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 19 reviews.
× Hoe kan ik je helpen?